Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Конкурсз відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТIМА-ФАРМ, ЛТД" оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Інформація про замовника:

Найменування замовника:

СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТIМА-ФАРМ, ЛТД"

Код ЄДРПОУ:

21642228

Місцезнаходження замовника:

01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18-А

Контакти замовника:

(044) 490-53-10, (067) 691 5575

Дані щодо діяльності та фінансового стану станом на 31.12.2017 року та 30.09.2018 року

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті:

http://www.optimapharm.ua/Emitent

Інформація про процедуру:

Кінцевий строк подання пропозицій:

21 березня 2019 18:00

Дата проведення конкурсу:

22 березня 2019 11:00

Очікувана вартість:

До 100 000,00 UAH

Інформація про послугу:

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» за 2018 рік

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

висловлення думки та надання Звіту незалежного аудитора щодо повного пакету фінансової звітності загального призначення, її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам Національних  стандартів бухгалтерського обліку та законодавству України.

Місце надання послуг:

02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-ж

Період перевірки:

2018 рік

Термін надання послуг:

з моменту підписання договору, - до 26 квітня 2019 р.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

-    відповідають встановленим Законом вимогам щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-    включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

-    за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

-    не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Підприємству;

-    можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

-    пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

-    мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;

-    не мають фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності;

-    не мають стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

-    не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

-    подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

-    подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

-    основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;

-    комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг;

-    лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Подати пропозицію можна за адресою: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-ж та/або на електронну пошту: Pelyachyuk@optimapharm.ua

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Додаткова інформація про діяльність СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом Товариства.

Про результати конкурсу усі учасники, що приймали участь, будуть повідомлені електронною поштою.